ORYX COL.LABORA AMB EL SEGUIMENT DE LA LLÚDRIGA

25 de març de 2021
Temàtiques: entorn oryxequipament

L’any 2020 ha fet 25 anys del Projecte Llúdriga, el projecte de reintroducció al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà que va permetre la recolonització de les conques del Fluvià i de la Muga. 

Coincidint amb aquesta efemèride, per part d’alguns dels tècnics que van participar en aquell projecte ha sorgit la iniciativa de fer un ampli seguiment a ambdues conques mitjançant la col·locació simultània d’un gran nombre de càmeres de trampeig fotogràfic al llarg dels dos cursos fluvials i els seus afluents.

 

La llúdriga una espècie sobretot nocturna i amagadissa, el mètode ideal per detectar la seva presencia és l’ús d’aquests paranys fotogràfics, que no generen cap mena de molèstia als animals.

 

Això ha estat possible gràcies a la participació d’una trentena de naturalistes voluntaris que han col·locat fins a 70 càmeres distribuïdes al llarg de molts quilòmetres de ribes fluvials, durant 15 dies, primer a la conca de la Muga i després a la del Fluvià.

 

 

Els resultats permetran disposar d’una informació d’excepcional valor per conèixer l’estat de les poblacions, ara ja totalment naturals i adaptades al seu medi, en aquestes dues conques hidrogràfiques.

Les càmeres s’han col·locat cada 2 km al llarg d’uns 140 km de ribes de la Muga i els seus afluents.

 

En la primera fase del seguiment s’ha constatat la presència de llúdriga a tots els cursos fluvials de la conca de la Muga, amb unes densitats prou elevades segons revela que s’hagi detectat en 114 ocasions durant el mostreig. Altra fauna, com el Coipú, espècie introduïda més recentment i de comportament menys discret encara s’ha detectat més vegades, però altres espècies autòctones com la fagina, la guilla, la geneta, la mostela, el cabirol, etc. també han estat immortalitzades en molts dels registres obtinguts.

A diversos punts s’hi han pogut gravar dos exemplars junts

 

A l’altre costat de la balança cal dir que no s’ha observat la presència ni del turó ni de la rata d'aigua, dues espècies que s’han fet rares fins gairebé desaparèixer de l’Empordà els darrers anys.

 

 

 

Hem estat convidats per part dels organitzadors a col·laborar en aquesta iniciativa

 

I ho hem fet de dues formes: Hem ofert unes condicions especials a tots els naturalistes que han participat en el seguiment i han volgut adquirir càmeres de trampeig fotogràfic per cobrir millor el tram de riu que tenien assignat.

I hem donat dues càmeres a una de les tres entitats naturalistes locals, Limnos, Iaeden i Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera, que dediquen molts esforços a promoure la conservació de la natura i a les quals pertanyen la majoria dels naturalistes voluntaris que han participat en aquest seguiment.

 

 

Agraïm la tasca feta per tots els voluntaris d'aquest seguiment i en
especial dels seus organitzadors Deli Saavedra i Toni Llobet
.

 

 

Amb la col.laboració de BROWNING